begrenzen en doseren

Buitengaats Projectmanagement

Als ervaren projectmanager kan ik u ondersteunen in het leiden van een project, als coach en sparringpartner. Maar ik kan ook het totale projectmanagement voor u op me nemen, of zorgen voor een goede start van het project met een gedegen project kickoff; een goed begin is het halve werk.

Als projectmanager heb ik veel aandacht voor de volgende onderdelen :

Verwachtingen

Wat moet het project op gaan leveren ? Wat is er anders als het project is afgerond ? Wanneer moet het klaar zijn ? Wat mag het kosten ? Zorgen voor een helder en eenduidig beeld van het project voor alle betrokkenen.

Voorwaarden

Zorgen dat het mogelijk wordt. Organiseren van mensen en middelen om het beoogde projectresultaat te verkrijgen. Afstemmen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wie doet wat ? Wat heeft wie nodig om te doen wat is afgesproken. Vergroten van het vertrouwen in de haalbaarheid. Werken aan een op resultaten afgestemde projectorganisatie.

Management

Actief volgen van de voortgang (tijd, geld, resultaat). Aandacht hebben voor knelpunten en discussies. In kaart brengen waar risico’s liggen en nadenken hoe je met de risico’s wilt omgaan.

Verbinden

Faciliteren van de voortgang. Verbinden van onderdelen. Communiceren en zorgen dat informatie daar komt waar het moet zijn. Zorgen voor besluitvorming waar en wanneer nodig


 


I know that you believe that you understand
what you think I said but I am not sure you realise that what you heard is not what I
meant.
—bron onbekend

© 2008 Buitengaats    Webdesign: Ontwerpburo Melk en Suiker