zonsondergang

Buitengaats Teamwork

Als het functioneren van een team, afdeling of een organisatie afhankelijk is van de samenwerking tussen teamleden is het van groot belang dat de onderlinge communicatie goed verloopt, dat er een goed begrip is van hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en te komen tot het gewenste resultaat.

Goede communicatie draait dan niet alleen om vaardigheden, maar ook om houding. Het willen zoeken naar wat de ander nodig heeft, het helder willen maken wat je zelf nodig hebt. Door daar de communicatie op te richten is er aandacht voor het gewenste resultaat en gaat geen tijd verloren op zijsporen, mogelijk zelfs conflicten en misverstanden.

De training Resultaatbewust Communiceren leert deelnemers bewust te zijn van wat ze willen bereiken en van de openheid die gewenst is voor samenwerken. In een 1 of 2-daags programma wordt gewerkt aan samenwerken en wat daarvoor nodig is. De aandacht gaat daarbij uit naar de vaardigheden en de houding die nodig is om de Resultaatbewuste Communicatie vorm te geven.

En verder..

In overleg kunnen ook maatwerk trajecten worden ontwikkeld, gericht op teamwork. Bijvoorbeeld om missie en visie van de organisatie en het team weer scherp te stellen. Samen na te denken over de werkwijze en mogelijke verbeteringen daarin. Of een kickoff bijeenkomst voor een project. Zie ook Projectmanagement.


 
We know that when people learn to communicate effectively with each other, their lives and their relationships can be truly transformed.
—Dr. Thomas Gordon

Elke verandering begint met een andere
manier van kijken.

—Olaf Hoenson
© 2008 Buitengaats    Webdesign: Ontwerpburo Melk en Suiker